Christians kjeller

Vi lager hver dag Personalmat / Dagens overtidsmat til en god pris.

Dette er som oftest god gammeldags husmannskost, men ikke alltid.

Vi prøver å legge ut menyen på vår facebookside : Opsahlgården Christians Kjeller

Pris kr.185.-pr.pers.

Serveres fra klokken 16.00 og så lenge vi har

Velbekomme