Opsahlgården holder til i Kirkegata på Vestsida – i et av byens eldste bevarte hus. Det gamle huset fra begynnelsen av 1700-tallet hadde i lengre tid vært falleferdig og det hang et «frednings-spøkelse» over gården. Gjentatte diskusjoner og forhandlinger med Riksantikvaren endte med at fredningen «kokte» ned til verneverdig.Dermed kunne vi endelig begynne jobben med å bygge opp huset til nåværende tilstand. Mye er nytt, men sjelen og en del av det gamle er bevart. Restauranten åpnet i februar 2001,  og i 2004 fikk vi «Verneprisen» av Kongsberg kommune.

Vi har åpent i 1.etg.for selskapsbestillinger og ved spesielle anledninger. I Christians Kjeller serveres full meny hver dag i åpningstiden til kjøkkenet